Gedragscode voor aangesloten bedrijven

Ieder bedrijf dat als Herbruik-abonnee geregistreerd is, heeft de 'Herbruik' Gedragscode onderschreven.

 • De abonnee doet uitsluitend aanbiedingen aan potentiële afnemers, indien het gezochte auto-onderdeel (de gezochte auto-onderdelen) daadwerkelijk in voorraad is (zijn).
 • De goederen, services en producten die bestemd zijn voor de verkoop worden eerlijk en accuraat omschreven. Geen enkele informatie die van invloed kan zijn op de beslissing van een mogelijke afnemer, zal worden achtergehouden.
 • Een hoge standaard van service, stiptheid en beleefdheid ten opzichte van (potentiële) klanten wordt gewaarborgd. Te allen tijde zullen de basisprincipes van goed koopmanschap en zakenethiek in acht worden genomen.
 • Aan klanten en toekomstige klanten worden de volledige details bekend gemaakt over alles wat in een prijsopgave is inbegrepen, en wat extra bij de genoemde prijs kan komen, zoals verpakking, leveringskosten, verzekering, BTW en transportkosten, evenals de garantietermijn die van toepassing is.
 • Op verzoek worden correcte en volledige kwitanties afgegeven voor ontvangen betalingen.
 • In het geval van orders die zijn geaccepteerd, en waarbij betaling is overeengekomen vóórdat de goederen zijn verzonden of worden afgehaald (handgeld), worden de goederen voor minimaal drie dagen gereserveerd. Bij het accepteren van de order zal de klant hierover worden geïnformeerd, evenals over de exacte datum waarop de goederen opnieuw voor andere klanten ter beschikking komen.
 • Klachten of meldingen van ontevredenheid van klanten zullen terstond in behandeling worden genomen.
 • Herbruik behoudt zich het recht voor te allen tijde de overeenkomst / het abonnement met de abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding indien de abonnee één of meerdere bepalingen van deze gedragscode overtreedt.
 • Arbitrage;
  In het voorkomende geval dat een geschil met een klant niet door de abonnee wordt opgelost en deze klant een schriftelijk verzoek tot arbitrage indient bij Herbruik, zal het geschil voor vrijblijvende arbitrage onder de aandacht worden gebracht van Auto Herbruik bvba.
Herbruik gebruikt functionele en analytische cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan? Kies dan voor instellingen aanpassen. Of bekijk meer informatie.