Privacy en Cookies

Privacy verklaring ‘Herbruik’

‘Herbruik’ wordt geëxploiteerd door Herbruik bvba, Nieuwstraat 30, 2910 Essen, België. Persoonlijke gegevens van gebruikers van online diensten van ‘Herbruik’ worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De verstrekte gegevens van gebruikers van online diensten van ‘Herbruik’ vallen onder de verantwoordelijkheid van Herbruik bvba. De gegevens van gebruikers worden verstrekt aan bedrijven en instellingen binnen het netwerk van deelnemende bedrijven aan ‘Herbruik’ en aan andere bedrijven binnen de autobranche waarmee Herbruik bvba een overeenkomst heeft gesloten. Gebruiker kan bij het opgeven van zijn/haar gegevens bezwaar maken tegen het beschikbaar stellen van deze gegevens aan derden, uitgezonderd de deelnemende bedrijven aan ‘Herbruik’, omdat de daarbinnen deelnemende bedrijven kennis moeten kunnen nemen van de aanvraag van gebruiker. Verder kan een gebruiker zijn/haar gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. In beide gevallen kan gebruiker dit schriftelijk of per e-mail bekend maken aan Herbruik bvba.

Akkoordverklaring

Door deelname aan online diensten van ‘Herbruik’ verklaart gebruiker de hier vermelde privacy verklaring van Herbruik bvba te hebben gelezen en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

Gebruik van Cookies

‘Herbruik’ maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om de toegang tot de site voor gebruiker gemakkelijker te maken. Herbruik bvba gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau. Persoonsgegevens worden gebruikt door de aanwezige diensten en worden dan ook niet buiten deze diensten om gebruikt voor andere doeleinden.

Links naar websites en cookies van andere partijen

Op deze website en alle andere door Herbruik bvba geregistreerde Internet-websites staan hyperlinks naar andere websites. Herbruik bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar verwezen wordt.

Wijzigingen

Herbruik bvba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. De steeds geldende versie staat op de website http://www.herbruik.be/.

Vragen

Voor vragen over het privacy beleid kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Door www.herbruik.be te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren. X